Podatek od spadków i darowizn w 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. podatkowi od spadków i darowizn nie będą podlegały

odziedziczone środki z pracowniczego planu kapitałowego. Wysokość podatku

pozostanie bez zmian. Nie zmieni się także zakres zwolnienia dla członków

najbliższej rodziny.